background image

Analýza složení těla na přístroji InBody 170

Měření na tomto přístroji InBody 170 Vám může být skvělým pomocníkem na cestě za Vašimi cíli, můžete s velkou přesností porovnávat výsledky analýzy po určité době a můžete tak zjistit, jestli je Váš pohybový a dietní režim správný nebo potřebuje upravit.Výsledky analýzy

Analýza složení těla

Tato část uvádí přesnou analýzu tělesné kompozice se standardním doporučením hodnot celkové hmotnosti těla, hmotnost kosterního svalstva, tělesného tuku, celkové vody v těle a čisté hmotnosti bez tuku. Můžete tak porovnat naměřené hodnoty s doporučenými hodnotami a také si můžete spočítat poměr tuků a svalů.

Diagnóza obezity

Ukazuje obezitu podle známých, ale již ne tak přesných parametrů. Index tělesné hmotnosti (BMI) je sice obecně známý ukazatel, který ale pouze porovnává celkovou váhu a výšku měřené osoby. Procento tuku v těle (PBF) je lepší ukazatel pro diagnózu obezity, ale nebere v úvahu svaly. Poměr pasu a boků (WHR) je také jedna z velmi známých hodnot pro hodnocení obezity, ale pokud osoba zhubne v pase i bocích, tak se poměr nezmění. Mnohem důležitější je míra útrobního tělesného tuku, která je zde definována jako průřezová oblast tuku nalezeného v břiše. Když má oblast vnitřního tuku více než 10 bodů, je známa jako abdominální obezita (obezita v oblasti břicha). Poslední hodnota ukazuje stupeň bazálního metabolizmu (BMR) což je minimální energie, potřebná pro zachování životních funkcí, v klidovém stavu. Je to velice důležitá hodnota jak pro léčbu obezity, tak pro tvorbu a udržení svalové hmoty. Ani při velké redukci hmotnosti by neměla denní dávka energie klesnout pod hranici minimální kalorické potřeby (BMR).

Segmentální rozložení beztukové hmoty

Ukazuje vyváženost celého těla a popřípadě odhaluje disbalance postavy. Netuková tkáň v segmentech ukazuje, jak dobře je vyvážená vaše levá a pravá polovina těla a také v jakém poměru je horní a dolní polovina těla. Zkontrolujte si tedy rovnováhu těla mezi horními končetinami a dolními končetinami a stejně tak mezi levou stranou a pravou stranou těla. Největší množství bez tukové hmoty bývá na trupu. V případě potřeby si zvolíme vhodnou fyzickou aktivitu.

Segmentální rozložení tukové hmoty

Nám ukazuje rozdělení tělesného tuku na horních, dolních končetinách a trupu. Můžete si tak zkontrolovat a potom různým cvičením upravovat hmotnost tuku v každém segmentu svého těla. Sledujte každou tuto hodnotu v procentech tělesného tuku a zkuste toto procento udržet v „normálním“ rozsahu.

Kontrola kosterního svalstva a tuků

Nám předkládá návrh na možnou změnu váhy, nebo ne, pokud jsou hodnoty ideální. Na základě individuálního složení těla a poměru svalů a tuků doporučuje přístroj InBody170 snížení nebo zvýšení množství tuku a také zvýšení množství svalů, protože snížení množství kosterního svalstva přístroj InBody170 nikdy nedoporučuje. Proto je někdy toto hodnocení zásadně odlišné od doporučení BMI a % tuku a vychází ze skutečné potřeby a poměrů naměřených hodnot. Čím máme více svalů, tím můžeme mít větší hmotnost těla a přitom nemusíme tuto hmotnost snižovat.

Zhodnocení kondice

Na základě celé analýzy a především na základě poměru svalů a tuků měřené osoby nám InBody170 zhodnotí stav kondice (Fitness Score). Tento údaj především motivuje k další analýze na přístroji InBody170 pro srovnání postupných výsledků zhodnocení kondice v období formování postavy, nebo redukci hmotnosti. Aktivní sportovci dosahují hodnoty kolem 100 bodů a více, zatím co obézní a svalově slabí klienti mají méně než 70 bodů.

Předchozí údaje o složení těla

Zde je možno vidět datum, ve kterých byla měřena celková váha, kosterní svalstvo a tuková hmota. Vložením svého identifikačního čísla může analyzovaná osoba vidět výstupy několika předchozích měření.

Impedance

nám potvrzuje přesnost testu, tak jak je ukázána hodnotami v segmentech při různých frekvencích. Přístroj InBody170 používá technologii DSM-BIA, která garantuje přesnost ukazatele impedance. Tyto údaje slouží k technickému ověření stavu přístroje a jeho příslušenství. Díky těmto frekvencím a technologii DSM-BIA dokáže InBody170 poskytnout velké množství přesných údajů o analyzované osobě.

www.biospace.cz